ماهیت و مبانی توقیف اموال

ماهیت و مبانی توقیف اموال

هدف از این تحقیق تشریح ماهیت و مبانی توقیف اموال می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 320 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

تأمین و توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد یا سایر مراجع که کار شبهه قضایی و اجرایی انجام می دهند تابع اصولی خاصی است؛ خواه توقیف به صورت «تأمینی» باشد یا «اجرایی». برخی از حقوقدانان ما در شرحی که به قانون اجرای احکام مدنی نوشته اند چنین اظهار داشته که؛ 
«اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی عبارت است از:
1.    اصل فوریت اجرای حکم؛ ( ماده 34 ق.ا.ا.م)
2.    اصل تداوم اجرای احکام مدنی و عدم تأخیر در اجرای حکم؛ (ماده 24ق.ا.ا.م)
3.    اصل ممنوعیّت اشخاص و مقامات دولتی در جلوگیری از اجرای حکم؛ (ماده 8 ق.آ.د.م.)»

 

 

 

امّا؛ به نظر ما، اصلی که باید بر اصول پیش گفته افزود، «اصل حفظ حقوق دادبرده است.» قانونگذار ما در بحث دادرسی فوری اهمیّت خاصی به صدور قرار تأمین ودستور موقت داده است، در پاره ای از موارد صدور این گونه قرارهای قابل اجراء را از هر گونه قواعد آیین دادرسی استثناء کرده است. از باب توجّه به همین اصل (حفظ حقوق دادبرده) است.  تا زمانی که روند دادرسی و صدور حکم از دادگاه بدوی و تجدید نظر ممکن است، اموال محکوم علیه در معرض تعدی، تفریط وتضییع قرار گیرد، به طوری که هنگام صدور اجرائیه و اجرای حکم دیگر نه خود محکوم علیه در دسترس باشد و نه مال و اموالی وجود داشته باشد. بدیهی است اگر حکم قابلیّت اجراء نداشته باشد، نه وافی به مقصود دادگاه است، نه محکوم علیه و سیتم قضایی، که در این حالت هم محکوم علیه در خسران است وهم زحمات دادگاه بر فنا.

 

 

 

 

از این روست، که توقیف اموال محکوم علیه چه به صورت تأمینی باشد یا اینکه پس از قطعیّت حکم مطابق ماده 52 از قانون اجرای احکام مدنی،  از اهمیّت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. این اهمیّت همان حفظ حقوق دادبرده به صورت بی چون نوچرا است، زیرا؛ داد برده ای که از یک سو مال باخته است و از سوی دیگر با تورّم سی صد در صدی جامعه امروزی روبر است، حتّی اگر در سریع ترین زمان ممکن حکم له وی اجراء شود بدیهی است ارزش ریالی و قدرت خرید وی آنچنان تقلیل یافته که دیگر قابل جبران نیست. بنابراین؛ در این خصوص قوانین مدنی و دادرسی ما بسیار ناقص و خود ناقض حقوق دادبرده به طور جدی است، از این روست؛ چاره اندیشی در این خصوص از سوی قانونگذار ما ناگزیر است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
توقیف اموال    
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    
بند اوّل: معنای توقیف    
الف) در لغت    
ب) توقیف در اصطلاح    
بنددوّم: ماهیّت    
بند سوّم: اقسام توقیف    
الف) توقیف شخص    
ب) توقیف تأمینی    
ج) توقیف اجرایی    

 مبانی توقیف اموال    
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

خرید فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دریافت فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

خرید پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دریافت نمونه سوال ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

خرید پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دریافت مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

خرید فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

خرید مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از download

دانلود مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

خرید پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دریافت فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

خرید نمونه سوال ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دریافت فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

خرید فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دریافت فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

خرید کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از www

دانلود مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دریافت پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

خرید فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دریافت کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

خرید تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دریافت تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

خرید فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

خرید فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود نمونه سوال ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از pdf

دانلود کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دریافت فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

خرید نمونه سوال ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

خرید فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دریافت فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دریافت فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دانلود کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از word

دریافت تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

خرید تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود پروژه ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دریافت کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دریافت مقاله ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود فایل ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دریافت فایل pdf ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

خرید کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دانلود کارآموزی ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

دریافت فایل word ماهیت و مبانی توقیف اموال از free

خرید تحقیق ماهیت و مبانی توقیف اموال از free


مطالب تصادفی